např. Goji, Chia, Chlorella, ...

Nákupní Košík

košík je prázdný

Zelený ječmen a cukrovka - ovlivnění zvýšené hladiny krevního cukru

  Jak ovlivňuje zelený ječmen cukrovku? Přečtěte si náš článek. Může vám mladý ječmen skutečně s cukrovkou nějak pomoci?

   

  zelený ječmen a cukrovkaZ informací, které přišly společně s Mladým ječmenem po jeho uvedení na náš trh, vyplynulo, že jeden z jeho hlavních účinků je příznivé ovlivnění zvýšené hladiny krevního cukru. A protože onemocnění cukrovkou je v naší populaci velmi časté, bylo jasné, že ověření tohoto účinku v podmínkách naší populace bude velmi důležitým poznatkem pro další uplatnění zeleného ječmene v praxi. V naší populaci je nyní evidováno přes 750 000 diabetiků, především s diabetem II. typu. Každoročně přibývá přibližně 70 000 nových onemocnění cukrovkou. To jsou čísla, vzhledem k celkovému počtu obyvatel v ČR, nesmírně vysoké a varující.

  Ovlivňování zvýšené hladiny glykémie

  Zelený ječmen využívá při ovlivňování zvýšené hladiny glykémie především svůj adaptogenní účinek. Dokáže totiž upravovat stav jednotlivých orgánů a jejich činnost k normálu. U cukrovky se účinek Mladého ječmene projevuje na několika úrovních. Tou nejdůležitější je stimulace endokrinní (insulinotvorné či inzulín produkující) funkce slinivky. Zelený ječmen povzbuzuje činnost buněk Langerhansových ostrůvků a tím zvyšuje tvorbu inzulínu. Velmi důležitou vlastností Mladého ječmene je schopnost hojit záněty, které jsou častou příčinou poškození slinivky. Odhojením zánětu slinivky Mladý ječmen uchrání mnoho buněk před jejich definitivním zničením. Další úroveň, kde se velmi pozitivně projevuje účinek Mladého ječmene, je zlepšení funkce všech ostatních buněk těla, které za pomoci inzulínu cukr z krve přijímají a využívají ho k získání energie pro svou činnost. Mladý ječmen tak snižuje takzvanou insulinorezistenci, tedy neschopnost buněk těla cukr vstřebávat. Mladý ječmen upravuje i činnost biliárního systému a tedy i vývodu žlučových cest, který anatomicky úzce souvisí s vývodem slinivky. Často do střeva ústí společně a každý problém žlučových cest se může nepříznivě projevit ve správné činnosti slinivky. V lidském těle souvisí vše se vším a o to více je třeba ocenit komplexní účinek Mladého ječmene na organismus. Mnohokrát zdánlivě nesouvisející zdravotní potíže mohou mít společný původ. Proto je třeba mít po ruce něco, co dokáže příznivě ovlivnit celý organismus. Studie sledující vliv Mladého ječmene na zvýšenou hladinu krevního cukru potvrdila, že zahraniční zkušenosti, o kterých je zmínka v úvodu textu, jsou pravdivé a že opravdu je možné od Mladého ječmene v tomto ohledu očekávat velkou pomoc.

  Studie Mladý Ječmen a Diabetes Mellitus

  Rozdělení studie Studie si svým zaměřením kladla za cíl ověřit účinky Mladého ječmene na hladinu krevního cukru, glykovaného hemoglobinu (GHBA%) a glykovaného proteinu (GP) u pacientů s prokázanou diabetem mellitem chilli cukrovkou. Sledovaní pacienti byli rozděleni do 2 základních skupin: * Pacienti s prokázaným diabetem II. typu na diety či diety a perorálně podávaných antidiabeticích (sledování provádí MUDr. Lacina) - 20 pacientů. * Pacienti s prokázaným diabetem II. typu na inzulínu (sledování provádět MUDr. Tělupilová) - 15 pacientů

  Délka studie

  Pacienti mladý ječmen užívali ve sledované období minimálně 3, maximálně 6 měsíců.

  Dávkování Mladého ječmene

  Během studie Pacienti MJ užívali v dávce 2x1 kávová lžička denně.

  Sledované parametry

  Odběry byly provedeny před zahájením užívání Mladého ječmene, pak vždy po uplynutí každých 4 týdnů a po skončení užívání Mladého ječmene. Sledována byla hodnota glykémie (fyziologické rozmezí nalačno je 3,3 - 6,1 mmol / l, resp. 5,2 mmol / l) a dále hodnota glykovaného hemoglobinu (GHBA%) u první skupiny (hladina max. Do 8% celkového hemoglobinu ), resp. glykovaného proteinu (GP) (fyziologické rozmezí nalačno je 1,8 - 2,6 mmol / l nebo 205 - 280 j.) u druhé skupiny. Glykovaný hemoglobin ukazuje průměrnou hladinu glykémie přibližně 60 dnů zpět. Platí přepočet, že 1% GHBA% = 1,3 mmol / l průměr hladiny glykémie 2 měsíce zpět. Glykovaný protein ukazuje průměrnou hodnotu hladiny glykémie cca 10 - 14 dnů zpět.

  Závěr

  Závěr k 1. skupině

  Po ukončené sledování se zlepšila hladina glykémie u 95% respondentů, hodnota GHBA% dokonce u všech, tedy 100%, respondenta.

  Závěr ke 2. skupině

  Po ukončené sledování se zlepšila hladina glykémie u 27% respondentů, hodnota GP u 60% respondentů a sekundární příznaky se zlepšily u 85% respondentů. Rozdíly ve výsledcích jsou dany následujícími faktory: * 1. skupina pacientů patřila k těm s lehkou formou cukrovky (lze očekávají zlepšení) * 2. skupina pacientů patřila k těm se závažnou formou cukrovky, kdy je doposud endokrinní funkce slinivky významně a někdy i nevratné poškození (takže není co uzdravovat) 2. skupina pacientů byla i významně starší, její věkový průměr byl 64,6 roku, oproti 1. skupině, kde byl Věkový průměr 52,1 roku (je nutné vyšší a dlouhodobější dávkování / nejlépe pod dohledem zdravotníka /) U pacientů na insulinoterapii je obecně horší jejich spolupráce v rámci léčebna režimu a tudíž lze předpokládat tuto neúmyslně zhoršenou spolupráci i v rámci studie (je nutno dozor kázání při užívání). Z těchto důvodů (i přes nižší procenta zlepšení oproti skupině 1.) jsou i výsledky skupiny 2. velice pozitivní.

  Závěr praktického lékaře:

  U pacientů s diabetem mellitem na dítě či užívajících perorální antidiabetika lze při užívání mladého ječmene očekávají zlepšení hladiny glykémie, stabilizaci hodnot GHBA i zlepšení subjektivních pocitů pacienta. U pacientů s diabetem mellitem na insulinu a s významem poškozených či zcela zničenou endokrinní funkcí slinivky lze od Mladého ječmene očekáváme Především stabilizaci hladiny glykémie a tým prevenci hyperglykémie nebo hypoglykémie, hlavně však prevenci komplikací, které cukrovku v pokročilých stádiích doprovází. U komplikací doposud přítomna pak lze očekávají jejich zmírnění či vymizení. Nejvýznamnější účinkem mladého ječmene je stabilizace stavu (GHBA%, GP) pacienta, protože tak se docile zvýšení kvality jejich života. Pozitivní Účinek Mladého ječmene na organismus nemusí vždy nutně potřebovali znamenat projev zlepšení, ale lze jí spatra i ve stabilizaci onemocnění a v zabránění vzniku či oddálení nástupu případným komplikacím. Na tento aspekt je nutno pacienty v tomto stadiu onemocnění cukrovkou vždy upozornit. Tak co, dáte si ječmen i Vy?